Wednesday, July 10, 2013

Framtiden är inställd på grund av razziarisk

Ännu en razzia har inträffat. Det har nu inträffat så många sådana att den spontana reaktionen börjar bli en axelryckning och ett trött konstaterande att det inträffat. Det är inte längre ett extraordinärt skeende, utan någonting som allt mer håller att tillhöra den digitala vardagen.

Denna gång handlar det om undertexter.se, en sida där den som så behagar kan finna undertexter till diverse filmer. Inte filmerna i sig själva, utan textfilerna som innehåller undertexterna till dem. Det vill säga filer som är helt fristående från filmerna i fråga.

Vi har härmed tagit ännu ett steg upp för abstraktionsstegen när det gäller vad som är brottsligt gällande internet. Från Pirate Bay-målet vet vi att det är olagligt att hänga upp en anslagstavla som säger åt folk var saker händer. Det vill säga medhjälp till medhjälp till brottslighet. Nu har detta förlängts till att handla om saker som eventuellt har med saken att göra, i hur många led som helst.

Detta är inte en positiv utveckling. Av tre anledningar.

För det första innebär detta stora bekymmer när det gäller social stabilitet. Om generellt umgänge med saker som har med piratkopiering att göra är kriminaliserat till den punkt att det när som helst kan storma in poliser på razziahumör, så blir vi alla potentiella brottslingar. Och har all anledning att tänka som sådana. Vi behöver börja tänka på att razziasäkra våra hem, arbetsplatser och virtuella tillhåll - polisen kan trots allt komma när som helst, och om de hittar någonting misstänkt så både kan och kommer de att använda det emot dig.

Paranoia lönar sig under sådana förhållanden.

För det andra innebär detta att innovativt beteende avskräcks. Det som skulle kunna ses som ett framsteg i användandet av sammankopplade datorer, kan i ett annat ljus ses som organiserad brottslighet. Eller medhjälp till densamma. Det finns med andra ord en direkt anledning att inte vara allt för framåt när det gäller kollaborativt datoranvändande - särskilt inte om detta användande innebär att människor delar information med varandra. Eftersom det när som helst kan visa sig vara så pass kriminellt att polisen anländer i full razziamundering.

För att travestera ett känt uttryck: all datoranvändning som är tillräckligt avancerad är omöjlig att skilja från piratkopiering.

För det tredje så är detta en direkt och otvetydig signal till företag inom den digitala sektorn. Eller, rättare, två signaler. En nationell och en internationell. Nationellt lyder signalen så här: låt bli. Internationellt: kom inte hit. Eftersom allt agerande inom datorrelaterade områden eventuellt kan bli ett polisärende, och eftersom allt som sker på en kommersiell nivå per automatik leder till hårdare sanktioner än sådana som sker på hobbynivå - låt bli. Det är inte värt risken.

Det behöver inte sägas att detta är motsatsen till ett gott företagsklimat.

Vi skulle kunna bli trötta på den här utvecklingen. Rycka på axlarna och fortsätta med vardagen som om inget. Eller så skulle vi kunna kavla upp ärmarna och utbrista ett otvetydigt "för i helvete, sluta upp med att döda framtiden med genomusel lagstiftning!".

Valet är ditt. Låt inte hotet om nästa razzia påverka dig allt för lite.

Flattr this

7 comments:

 1. "all datoranvändning som är tillräckligt avancerad är omöjlig att skilja från intrång på intellektuell egendom."

  There, fixed that for ya.

  (Sen är jag inte ett fan av begreppet intellektuell egendom då den klumpar ihop helt olika lagar med helt olika syften, men whatever)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Egentligen borde det vara "all tillräckligt avancerad teknologi är omöjlig att särskilja från magi". Eller, om vi ska vara petnoga,"any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic".

   Jag är förvisso villig att likställa magnetlänkar med magi, men månne har vi nått hermeneutikens gräns här. ;)

   Delete
  2. Jo, är väl bekant med citatet, det var mer att begreppet "piratkopiering" inte innefattar ex. patentintrång och andra sådana tokigheter. ;)

   Men men...

   Delete
 2. Allt du skriver förutsätter att översättning av upphovsskyddat material är lagligt. Denna husrannsakan är utförd för att man anser att ett upphovsrättsligt brott har begåtts i och med att man skapat ett verk (översättningen) baserat på ett annat skyddat verk (dialogen i filmen). Detta bör redas ut i en rättegång exakt var gränsen går. Är det brott om översättningen är direkt? Om den anför samma mening, men komprimeras språkmässigt? Eller bör man anse att översättningen är ett nytt verk, således oberoende och därmed i sig upphovsrättsskyddat?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Inget av det jag skriver berör översättning specifikt. Problemet är inte lagligheten i verksamheten på undertexter.se i sig, utan omöjligheten i att förutsäga vad som eventuellt är lagligt och olagligt i allmänhet. Ingen kunde förutsäga att undertexter.se skulle utsättas för en razzia, inga signaler om att någonting sådant skulle ske skickades, och det har inte kommunicerats någonting om när någonting liknande kommer att ske igen.

   Eller, med andra ord: när det blir omöjligt för samhällets aktörer att förutsäga framtiden för sina verksamheter, så blir de desto mindre benägna att ta risker med dessa. Eller att starta upp dem till att börja med. Familjer låter bli att planera långsiktigt eftersom de inte vet vad som väntar runt hörnet; företag tänker kortsiktigt eftersom de inte kan förutsätta att de finns kvar i det långa loppet; diskursiva gemenskaper låter bli att utforma gemensamma samarbetsformer för konstruktiv långsiktig utveckling eftersom de inte har den stabilitet de behöver för att göra detta.

   Om din analys av situationen stannar vid tanken att ett brott har begåtts - well, det är en giltig punkt att stanna på. Det är dock en väldigt snäv analys, och varken konsumenter, kulturskapare eller medborgare gynnas av en sådan närsynthet. Vare sig på kort eller lång sikt.

   Delete
 3. PS. technology = teknik och inget annat. svenska "teknologi" betyder läran om teknik. /Språkpolisen

  ReplyDelete
  Replies
  1. Om det ger utslag, så anar jag att översättningen av det här inlägget kommer att låta som en smärre geiger-mätare. ^^

   Delete