Sunday, July 28, 2013

Det finns ingen porr, och dessutom så är den dålig, och dessutom så finns det för mycket av den

Det verkar som att denna runda av att diskutera porr vill fortsätta ett tag till. Vilket är som det är - vissa diskussionsämnen har en tendens att vara både eviga och periodiska samtidigt.

Eftersom jag nu är trendkänslig och ständigt böjer mig för stundens hetaste diskussionsämne, så finns det bara en sak att göra. Och det är att skriva om hur porren och internet har påverkat varandra.

En snabb blick visar att internets påverkan på porren har varit brutal, och i det närmaste ödelagt porrmarknaden. Där det tidigare funnits en garanterad marknad för porr i diverse former - tidningar, bilder, filmer - finns nu bara ett ekonomiskt ödeland där intet ekonomiskt gror. Kvar finns bara internet, där de tidigare kunderna nu gratis kan komma över ohemula mängder porr i alla genrer, former och färger. Allt är gratis, tillgängligt och en enkel sökning bort.

Det säger sig självt att porrmarknaden inte kan överleva denna skövling. Det finns inga ekonomiska incitament att skapa någonting som alla kan få tag på gratis.

En ytterligare faktor som bidrar till den ekonomiska ofruktbarheten är privatproduktionen. Eftersom det enda som behövs för att producera porr är kroppar och kameror, och kameror blivit billigare i ungefär samma takt som porren, så har andelen privatproducerad porr som på ett eller annat vis funnit sin väg till internet ökat explosionsartat. Vilket, i kombination med den redan piratkopierade porren, leder till att marknaden blir ännu mer övermättad.

Ödeläggelsen är total. Ingen porr kommer att produceras mer. Någonsin.

Bortsett från all den där privatporren som spelas in. Och sprids. Och spelas in. Och sprids. Och, av allt att döma, utgör en av de mest expansiva kultursektorerna i modern tid, både i termer av produktion och distribution. Liksom det aldrig skrivits, fotats och filmats mer än nu, oavsett genre.

Vi skulle kunna dra ett par intressanta slutsatser av detta. Skissa potentiella riktningar för framtiden. En sådan riktning är att distributörer av piratkopierad och privatproducerad porr kommer att jagas med upphovsrättslagens alla medel av den porrindustri som fortfarande finns kvar - så som piratkopierare jagas med upphovsrättslagens alla medel idag. Det är ett rimligt antagande, i och med att lagen är identisk i de två snarlika fallen - det vore märkligare om det inte hände.

En annan riktning är att producenter av privatporr identifieras och åtalas under samma lagstiftning. Den praxis som fallet undertexter.se tycks ge vid handen antyder att det kan göras, och det vore återigen märkligt ifall samma lagstiftning ger olika utfall i identiska fall. Särskilt inte som det finns ett begränsat antal sätt att gestalta ett sexuellt möte i narrativ form, och plagiaten därmed kommer att stå som - well.

En tredje riktning är att ett allt större antal medverkare i denna privatporr kommer att välja att förlika sig med porrbolagen i stället för att ta fallet till domstol när det blir aktuellt. Dels för att det alltid är en risk att hamna i en rättslig tvist, och en dyr sådan. Dels för att det finns en väldigt påtaglig skamfaktor i att ens namn hamnar i offentliga handlingar i egenskap av porrproduent. Men mest för att lagen, så som den är skriven och förstådd, talar emot den vanliga människan till fördel för den organiserade rättighetsinnehavaren - huset har essen på hand redan före given.

Det verkar inte bättre än att saker kommer fortsätta bli sämre. Ingen vinner i kombinationen kommersiell porr och internet - utom möjligen upphovsrättsjuristerna.

Det skulle onekligen kunna gå bättre. Om vi blickade ut över ett lite större sammanhang än hur en bransch ska få betalt.

Flattr this

2 comments:

  1. Rätt naivt men jag fattar vad du försöker förklara.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Rätt kort, men jag fattar vad du försöker inflika.

      Delete