Saturday, November 10, 2012

Tio anledningar till varför politik inte är en branschfråga

Ibland händer det att frågan om hur artisterna ska få betalt dyker upp. Givetvis dyker den inte upp ur ett kontextlöst tomrum - den dyker upp som en motfråga till Piratpartiets ambition att reformera upphovsrätten så att vardaglig fildelning inte längre är ett brott.

Det underliggande antagande som gör att denna fråga dyker upp är som följer: att en reformerad upphovsrätt per automatik kommer att leda till att alla marknader för alla slags artister krossas oåterkalleligt. Det verkar nästan som att det enda som står mellan den totala ekonomiska implosionen för de kreativa yrkena och nuet är denna enda reform, och att piraterna ens för detta på tal är en dumhet så monumental att den måste krossas gång på gång.

Det finns vissa invändningar mot detta antagande. Jag säger invändningar, eftersom de inte är svar på frågan. Snarare underkännanden av frågan som sådan. Du kommer att se varför.

Låt oss lista ett antal av dessa invändningar, så att de finns samlade för framtida referens. (Ett stort tack till Emma Opassande för illustrationerna.)

1. Reformen handlar inte om artister, utan om ungdomar.

En inte helt oväntad konsekvens av att kriminalisera ungdomars beteende är att ungdomar blir kriminella. Likaså är det inte helt oväntat att ungdomar sätts i fängelse när ett beteende som är naturligt bland just ungdomar beläggs med fängelsestraff. Och låt oss vara helt på det klara med det här - det är inte fyrtiofemåriga män med välutvecklade kärlekshandtag som är det första som associeras med ordet "fildelning". Det är inte heller tant Agda som först kommer upp för den inre blicken. Faktum är att det till och med finns ett talande uttryck för vilka det handlar om: Generation gratis.

Till och med statsminister Reinfeldt håller med om att det är orimligt att kriminalisera en hel ungdomsgeneration. Ändå är det det som har hänt. Med artisterna som alibi.

2. Det handlar inte om artister, utan om medborgare

Som alla lagstiftare och föräldrar vet så blir inte lagar automatiskt åtföljda bara för att de är stiftade. De måste på något vis genomdrivas för att vara effektiva. I detta syfte ges polisen och andra myndigheter speciella befogenheter som vanliga medborgare inte har - de får använda våld, söka igenom människors hem och spärra in dem om de visar sig vara skyldiga till någonting. Den generella principen är att bevis samlas in först, varpå straff följer i relevanta fall.

Fildelning är ett notoriskt svårfångat brott. Läget tenderar att vara detsamma före och efter dess inträffande, och när en fil väl är kopierad så är det svårt att bevisa att det var just den misstänkte som kopierade just den filen. Det enda sättet att verkligen vara säker på att fånga rätt person är att ta dem på bar gärning, och det enda sättet att vara säker på att ta en fildelare på bar gärning är att konstant övervaka dennes elektroniska kommunikation tills en verifierad otillbörlig kopiering sker.

Det säger sig självt att en konstant övervakning av människors elektroniska kommunikation inte är proportionellt med brottet i fråga. För andra sorters brottslighet brukar det krävas misstanke om riktigt grova illdåd för att liknande åtgärder (telefonavlyssning, husrannsakan etc) ska komma på tal. Ändå är det detta som skulle krävas för att lagarna ska ha den effekt de är avsedda att ha. Själva försöket att samla bevis är likvärdigt med ett straff, och det är en smula bakvänt att dela ut straffet före allt annat.

Medborgare har rätt att inte få sin kommunikation avlyssnad. De har också rätt att inte betraktas som brottslingar tills motsatsen är bevisad. Fildelningslagstiftningen underminerar bäggedera. Återigen med artisterna som alibi.

3. Det handlar om att det ska vara lätt att göra rätt

De gamla grekerna sade många kloka saker. En av dessa kloka saker är att när någon bryter en av samhällets lagar, så bryter de samtidigt också mot alla andra lagar. Med detta så menar de att när någon väl passerat gränsen mellan att vara oskyldig och att vara brottslig, så blir det väldigt mycket lättare att begå fler brott. Att gå från att vara en brottsling till att vara lite mer brottsling är inte på långa vägar lika svårt som att begå det där första brottet.

Det kriminaliseringen av fildelning gör är att placera dagens ungdom klart och tydligt i kategorin "brottslingar". All reklam om hur fel det är med fildelning gör sedan detta ännu klarare, och cementerar uppfattningen att de kan glömma allt vad oskyldighet heter.

Ett resultat av detta är att dagens ungdom aktivt lär sig att tänka som brottslingar. De lär sig att det är rationellt att gömma sig för polisen, att det finns all anledning att tänka på hur bevisning kan döljas och att det är långt viktigare att kunna lita på sina närmaste medmänniskor än på de rättsvårdande instanserna. Eftersom dessa instanser med lagens rätt är ute efter att sätta dit en.

Det här är ingen nyhet. Som sagt - redan de gamla grekerna sade att det ska vara lätt att göra rätt.

4. Fildelning och kopiering är inte ett nytt fenomen

Varje gång ett nytt medium får en bred användning, så händer samma sak. De som baserat sina affärsmodeller på begränsningarna hos de tidigare medierna gör väldigt mycket väsen av sig. Varje gång är det samma visa - videokopiering dödar filmindustrin, televisionen dödar biografen, biografen dödar teatern, det självspelande pianot dödar pianospelandet, biblioteken tränger ut boklådorna. Inspelad musik över huvud taget sades i den längsta av tider vara dödsstöten för livespelningar - varför anställa folk att spela instrument när det är billigare med inspelningar?

Varje gång samma visa. Ändå verkar det som att filmer fortfarande skapas, biografer fortfarande visar dessa filmer, det spelas fortfarande piano, du kan fortfarande handla på en boklåda nära dig, och livespelningar förekommer enligt ryktet fortfarande.

Det som händer är inte att kulturen dör. Det som händer är att den efter visst trevande lyckas anpassa sig till det nya mediets närvaro. I fallet inspelad musik är det pinsamt uppenbart hur välanpassad musikindustrin är - det som en gång skulle utplåna musikspelningar helt och hållet är numera musikspelandets största inkomstkälla. Själva anledningen till att fildelning ses som någonting negativt är för att denna en gång så hotfulla teknik nu hotas att bli obsolet!

Fildelning är inte ett nytt fenomen. Inte heller skräcken för att allt är förlorat. Men oroa er inte. Om kulturindustrin kunnat anpassa sig till det självspelande pianot, biografen, radion, televisionen, videon, CD-skivan och (inte minst) biblioteken, så överlever den nog även andra förändringar i mediefloran.

5. Internet är inte längre en nyhet

Internet byggdes inte igår. Det byggdes inte heller i förrigår. Faktum är att det internet vi känner idag är närmare tjugo år gammalt, och att den yngre delen av dagens ungdom inte kan minnas en tid där internet inte fanns. Om internet har någon effekt på samhället, så kommer den inte inträffa över en natt på grund av någonting du eller jag gör. Det är snarare mer givande och rimligt att tänka sig att effekten redan har inträffat, och att vi lever i det samhälle som internet format.

Ordet "cyberspace" populariserades redan 1984. Det har hunnit bli gammalt, vardag och i vissa kretsar halvt bortglömt sedan dess.

Kort sagt: alla eventuella hot från internet har haft två årtionden på sig att inträffa. De som föddes när ordet cyberspace var nytt har hunnit börja skaffa barn vid det här laget. Om en industri skulle ha kollapsat till följd av den nätbundna fildelningen, så skulle den ha haft gott om tid på sig att kollapsa. Rom raseras inte över en natt, men det enträgna arbetet hos samhällets samlade nördar ackumulerat över två årtionden torde ha rubbat åtminstone någonting. För att inte tala om alla som hjälpt till sedan internet blev mer nödvändigt än nördigt.

Ändå verkar det som att försäljningen av kulturprodukter verkar vara starkare än någonsin. Enligt branschen själv är nutiden den bästa av alla tider, och kulturindustrin framförs som ett exempel på hur ekonomin som helhet kan bringas till fortsatt tillväxt.

Det säger sig självt att en mild reform av upphovsrätten så här i efterhand inte kommer göra vare sig från eller till på den utveckling som redan skett. Den förändring som inleddes med internet är inte ett resultat av Piratpartiets göranden, eller ens den mer utvidgade piratrörelsens dito. Att försöka härleda den eventuella kulturekonomiska kollapsen till någonting parti eller rörelse gjort är bakvänt och historielöst.

6. Det finns gott om gratis konkurrens som inte är illegal

Världen är en stor plats. En väldigt, väldigt, väldigt stor plats. Det finns gott om saker att göra i den, och även om vi på något magiskt vis fick bort allt vad otillbörlig fildelning heter så skulle konkurrensen från den tillbörliga fildelningen vara så pass stor att den utan vidare kan utgöra det dominerande inslaget i en persons medievardag. Helt inom ramen för alla lagar och bestämmelser.

För att ta ett exempel: That Guy With the Glasses. En hemsida där det finns till synes oändligt många välredigerade och välregisserade filmklipp att ta del av - helt gratis, helt lagligt. Det är inte en överdrift att säga att det går att spendera hela dagar absorberandes det innehåll som står att finna där.

Att det är gratis för oss tittare att ta del av innehållet innebär dock inte att de inte går med vinst. Det gör de. Fråga dem gärna om deras affärsmodell och om hur de hanterar den enorma tillväxt de upplevt de senaste åren.

That Guy är förstås inte ett unikt exempel. Det finns bokstavligen tusen andra exempel på liknande sidor och gratiskonkurrerande artister att bli distraherad av. Jag behöver inte ens nämna YouTube i sammanhanget - den som söker skall finna.

Utöver detta så finns förstås diverse projekt som kräver deltagande från allmänheten för att fungera, och som både delegerar och genererar saker att göra ju mer de pågår. Wikipedia är förstås det största exemplet på en sådan gratis konkurrent, och just när det gäller wikier så finns det även där tusen andra exempel på projekt att gräva ner sig i. Helt lagligt, helt gratis.

Jag behöver nog inte fortsätta elaborera hur det växt fram nya former av kulturellt umgänge som inte involverar överlämnandet av pengar, men som ändå är helt lagligt. Själva existensen av internet och socialare medier är en enorm konkurrent till äldre medier, och det finns ingen brist på folk som säger att de helt slutat titta på teve till förmån för exempelvis Twitter.

Kort sagt: att bara ta bort otillbörlig fildelning löser inte de problem som denna fildelning sägs skapa. Problemen kvarstår ändå. Om problemet är att det inte går att konkurrera med gratis, så är jag rädd att problemet är större än den otillbörliga fildelningen. Vilket onekligen är en anledning att fundera på huruvida åtgärder mot sådan verkligen har den avsedda effekten, eller om det behövs en annan strategi.

7. [Ärlighetens ögonblick:] Gratis säljer inte alltid

Det har sagts att det bästa sättet att hålla en konspiration hemlig är att starta en blogg och på denna blogg högljutt berätta om precis allt som konspirationen gör. Detta eftersom ingen läser bloggar ändå, och hela ansträngningen är att jämföra med en fis i rymden.

Eller, med andra ord: att någonting är tillgängligt gratis är inte en garanti för att folk bryr sig. Om du är en kulturskapare så finns det en viss risk/chans att ditt alster finns tillgängligt på en torrentsida nära dig, och att folk har tillgång till detta alster utan krav på vare sig betalning, ansträngning eller någon som helst uppoffring över huvud taget. Om de bara kommer på tanken att sträcka ut sin virtuella hand och greppa tag i det, så kan de göra det. Ingenting hindrar dem.

Förutom det där fenomenet som bloggare drabbas av. Det är väldigt stor sannolikhet att folk mycket väl vet att ditt alster finns där ute, gratis, och att de ändå inte bryr sig om att ta del av detta. Som inte kan fås att ta del av ditt alster ens när det är gratis.

Ärlighetens ögonblick: vilket anser du vara värst - att alstret finns tillgängligt gratis, eller att folk struntar i det trots att det är gratis? Vilket är värst: att bli fildelad eller att inte bli det?

I mer engelska sammanhang använder jag ett uttryck som är svårt att översätta: If you can't make people pay attention, they are not likely to pay anything else either. Och om problemet är att du inte kan konkurrera ens när du är gratis - tja. Det är förmodligen inte fildelningens fel. Brutalt nog.

8. Killen med gitarr kommer inte sluta spela gitarr

Du vet den där killen som är på alla fester, alltid har en akustisk gitarr och alltid envisas med att spela Wonderwall? Det finns tyvärr en viss risk att gitarrspelandet inte kommer att upphöra vare sig på grund av uppmuntrad eller förhindrad fildelning.

Låt oss säga att gitarrplink som raggningsstrategi är lika framgångsrik som uråldrig, och att motivet för att spela gitarr är lika evigt som konsten själv.  Så länge det finns andra människor att imponera på, så finns motivationen att skapa konst. Allt sker trots allt inte i lönsamhetens tecken - även andra motiv spelar in.

För att inte bli allt för explicit, så nöjer jag mig med att påpeka att det inte är en slump att så pass många berättelser är remixade versioner av Romeo och Julia. Vuxna människor gör saker med varandra, och enligt väldigt många filmer och berättelser så är det på det viset ljuv musik uppstår.

9. Generation gratis: ungdomarna som bara kunde drömma om fasta jobb

Det är ingen hemlighet att det i dagsläget pågår någonting av en ekonomisk kris i världen. Inte bara i vissa specifika delar av världen, utan i världen som sådan - ingen kommer undan.  Det är som en bakvänd version av den välkända sloganen "alla ska med".

Det är dessutom ingen hemlighet att denna ekonomiska kris har likheter med andra ekonomiska kriser. Den största likheten ligger i att ungdomar får det allt svårare att ta sig in på arbetsmarknaderna - både med och utan utbildning. Där det tidigare fanns en klar linje från ungdomstid till arbetstid, finns det nu en allt längre obestämbar period av odefinierbart limbo - ungdomarna går förvisso inte skolan längre, men det utlovade vuxenlivet infann sig aldrig.

Särskilt inte som arbetsmarknaden som sådan allt mer antar karaktären av ett permanent vikariat. Prekariat. Om uttrycket "generation gratis" ska användas om dagens ungdom, så bör den vuxengeneration som blir allt kreativare i sina anställningsformer tas med i definitionen.

Frågan i det här läget är inte hur artisterna ska få betalt, utan hur någon över huvud taget ska få betalt. Att begränsa sig till artisterna är antingen cyniskt eller småsint, eller bägge. Det är en öppen fråga vilket som är värst.

Klart är att en politik som bara ser till artisterna specifikt utan att placera in dem i en ekonomisk kontext i längden är garanterad att producera resultat som inte gynnar någon. Allra minst de artister som till äventyrs råkar vara unga, och hoppar från praktikplats till praktikplats i hopp om att en dag tjäna ihop tillräckligt många erfarenhetspoäng för att få lön.

Det vore att förolämpa din intelligens att säga att det inte är hårdare tag mot fildelare som innebär den mest självklara förbättringen för deras situation.

10. Så vad vill då Piratpartiet?

Hittills har Piratpartiets linje i frågan inte blivit presenterad. Det är sorgligt nog ofta så det brukar vara i diskussioner när den här frågan diskuteras - det är väldigt mycket snack innan saken kommer till. Ofta försvinner intresset långt innan saken ens är inom synhåll. Så, utan vidare förberedelser - vad föreslår Piratpartiet när det gäller upphovsrätt?

Piratpartiet föreslår att skyddstiden för upphovsrättsskyddade verk ska förkortas till fem år efter att verket är offentliggjort (med möjlighet att förlänga i ytterligare fem år via ansökan), och att fildelning för privat bruk ska avkriminaliseras.

Om du läst hela vägen från början till den här meningen, så har du läst fler anledningar till avkriminaliseringen än du förmodligen kommer ihåg. Vilket innebär att bara förkortningen av skyddstiden behöver motiveras. Märk väl att det är en förkortning av en redan existerande tid, och att det därmed finns all anledning att berätta lite om hur skyddstiden ser ut idag.

Skyddstiden i dagsläget går ut sjuttio år efter att skaparen dött. Vilket enligt en snabb huvudräkning (med en förväntad livslängd på dryga åttio år) innebär att det här inlägget kommer att tillfalla allmänheten cirka år 2140. Om jag börjar röka och slutar motionera så kanske den framtida allmänheten får officiellt tillstånd att använda den här texten redan 2120, vilket i all ärlighet fortfarande är väldigt långt in i framtiden det också.

Om vi blickar bakåt så går skyddstiden ut för de författare som stupade i andra världskriget. Vilket var ett tag sedan, onekligen. (En sidonotering: anledningen till att det görs så många dokumentärer om just andra världskriget nuförtiden är just för att skyddstiden gått ut. Helt plötsligt blir materialet ekonomiskt tillgängligt för dokumentärmakare. En sidonotering som kan vara värd att ta i beaktande.)

Jag kommer att vara död i sjuttio år innan min skyddstid går ut. Det kan rimligtvis inte vara mina intressen som tas till vara av denna maratonlängd. Faktum är att de flesta relevanta intressen för min del rimligtvis kan förväntas ta slut redan under min livstid, och att det mesta jag gör kan tillfalla det allmänna redan efter fem år utan att jag förlorar ens ett potentiellt öre på detta. I de fall jag nu faktiskt råkar lyckas skapa någonting som är relevant i mer än fem år (snabbfråga: vad hette sommarplågan år 2007? Googla inte!), så kan jag mycket väl finna motivation nog att skicka in en ansökan. I annat fall behövs bevisligen inte skyddstiden, och mina verk är instängda så pass länge att till och med min gravsten blir bortglömd.

En relevant fråga här är vad det innebär att någonting tillfaller det allmänna. I all korthet är det att det blir fritt för vem som helst att använda till - tja, vad som helst. Konst, kritik, remixande, musikaliska skildringar, utlevande på scen - allt. Bibliotek kan ta in exempelvis en bok utan bekymmer, och publicera/distribuera den som e-bok för allmänhetens nytta. En teaterförening kan göra en pjäs av det. Skolor kan använda det gratis i undervisningen - vilket är fenomenalt i dessa tider där alla budgetar alltid är för små. Allt det där som inte kan göras i dagsläget eftersom upphovsrätten förbjuder eller förhindrar det. Vare sig skaparen känner till det eller inte.

Det där sista är ett bekymmer för bland annat arkiv och bibliotek som kommit över kopior av verk som håller på att falla sönder rent fysiskt. De skulle kunna kopiera dem för att bevara dem i sina arkiv respektive bibliotek, men om de gjorde det så finns det en risk att de intränger på upphovsrättsskyddat territorium. Vilket skulle kunna innebära en mycket kostsam juridisk process, och därför undviks av rent budgetmässiga skäl. Vilket innebär att otaliga böcker, filmer, dataprogram och andra oersättliga artefakter går förlorade eftersom de rent fysiskt faller sönder.

Det är förmodligen inte tänkt att upphovsrätten ska förhindra arkivarier och bibliotekarier från att göra sina jobb. Ändå är det det som händer. Det är förmodligen inte heller tänkt att verk där rättighetsinnehavaren inte går att finna (orphan works) ska vara omöjliga att använda tills mina barnbarn finns till, men det är ändå så det är. Och det är nog definitivt inte tänkt att de ungdomar som bekantar sig med vårt gemensamma kulturarv genom att omsätta det i sina egna tolkningar (sånger, texter, pjäser, konstprojekt etc) ska betraktas som brottslingar. Likväl är det ändå så dagsläget är.

Detta vill Piratpartiet ändra på. Som sagt - avkriminalisera fildelning för personligt bruk, och förkorta den automatiska skyddstiden till fem år (med möjlighet till förlängning). Inte riktigt så dramatiskt som det ibland framställs, onekligen. Men när det gäller upphovsrätt så är det det första steget på vägen framåt. Tillsammans med andra förändringar - så som ökad öppenhet i det offentliga och skarpare regler rörande den personliga integriteten - utgör detta en del av en helhet som är större än att bara vilja ha allt gratis.

Om du läst så här långt, så har du mer tålamod än väldigt många jag har debatterat med under årens lopp. Jag förväntar mig inte att du ska hålla med om allt du just läst - det vore att vara aningen förmäten. Däremot har jag en förhoppning om att du från och med nu är lite mer nyanserad när den här frågan dyker upp framöver. För den lär dyka upp framöver, - likt en fågel Fenix eller ett för fyrtioelfte gången repriserat avsnitt av Friends.

 Förmodligen ses vi där.

Flattr this

10 comments:

 1. Bra och kloka argument, framställda lugnt och sakligt. Hur svarar upphovsrättsmaximalisterna på detta?

  Att upphovsrätten är axiomatisk, närmast helig. Att den står över alla andra mänskliga värden och rättigheter. Att skaparens och speciellt aggregatörens makt över verket har obegränsad omfattning och räckvidd - i principen sträcker sig upphovsrättens makt över hela universum - över all tid och över allt rum. Hela detta universum måste kontrolleras intill varje atom för att garantera att inte rättigheten används eller existerar på något annat sätt än vad upphovsrättsaggregatören i varje ögonblick finner för gott.

  Upphovsrättsägaren är alltså Gud - allsmäktig och allvetande - eller ställer i alla fall krav på att anses som det.

  Är det detta som kallas hybris?

  Innan Martin Luther och den stora reformationen på tidigt 1500-tal, var det just hybris som många historiker ansåg känneteckna katolska kyrkan och dess institutioner. Då hade de hegemonisk makt över religionen och de religiösa lagarna. Det har de har de inte längre och de religiösa lagarna är borta.

  Det kanske finns hopp :-)

  ReplyDelete
 2. Jag håller med om allt utom det där med fem år. Har du/ni sett hur många omskrivningar, uppföljare, spin-offs och liknande det finns av Jane Austens böcker? Tänk om kreti och pleti skulle börja pilla på dagens favoriter hur som helst och dessutom tjäna pengar på dravlet? Redan nu skulle folk kunna skriva nya Harry Potter-böcker och få dem utgivna, utan att JK Rowling ens skulle få protestera. Visst att hon redan har tjänat multum, men jag ser det som en smakfråga och inte bara en ekonomisk. Om jag skriver en bok så vill jag inte gärna att någon annan skriver om den och ger ut den efter fem år och i mina ögon förstör mitt livsverk, som jag är så stolt över och som tog mig flera år att jobba ihop. Låt mig få ha kontrollen över mina egna grejer åtminstone så länge jag lever. Fem år kanske funkar i musikbranschen, men det funkar INTE i bokbranschen.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Att inte hålla med om att fem år är tillräckligt är en fenomenal plats att börja på. Det innebär att vi skippar allt kringsnack och går direkt till huvudförhandlingen: hur länge är lagom?

   Om 2117 för dagens verksamma artister är för långt fram i tiden, så finns det ett case att göra för att korta tiden. Om 2017 är för kort, så finns det ett case att göra för att förlänga tiden. Så länge vi kommer överens om att skyddslängden kan förhandlas, och att det finns fler alternativ än 2117 och 2017, så har diskussionen ett bättre utgångsläge än när det handlar om alla de där andra sakerna som nämns i inlägget.

   Om skyddstiden blir femton år i stället för fem, så är det fortfarande en vinst för samhället. 2027 är trots allt lite närmare än 2117.

   Fem år är en bra punkt att starta den här förhandlingen på. Jag förväntar mig att det finns ett stort antal personer som (precis som du) anser att det mesta går att hålla med om, men att fem år är för kort. Jag förväntar mig också att det kommer att bli heta diskussioner där argument så som de du lägger fram kommer att både läggas fram och bli hörda. Jag förväntar mig också att siffran fem kommer att stiga under diskussionernas gång, som ett svar på diskussionernas svallande. Det här med kompromissande hör liksom till det här med politik.

   Men om vi kan sluta jaga ungdomar och ta till vara på de möjligheter som digital kommunikation erbjuder utan att behöva oroa oss för upphovsrättsmonster under sängen, så är väldigt mycket vunnet. Vare sig det i slutänden blir fem, femton eller tjugofem år.

   Diskussionen måste börja någonstans, dock. Ingen mår bättre av att debatten lägger sig. ;)

   Delete
 3. Väldigt välskrivet och bra framfört. Behöver översättas till engelska och spridas vidare

  ReplyDelete
  Replies
  1. Om jag hinner så hinner jag. Det skulle dock gå fortare om en svärm helt spontant fick för sig att hinna före. Jag stöttar och uppmuntrar. ;)

   Delete
 4. Hej !

  Pushat: http://www.pusha.se/10-orsaker-till-att-politik-inte-ar-en-branchfraga

  Hälsn. Urban

  ReplyDelete
 5. Traxy: Vilket är varför man kan förlänga upphovsrätten upp till 20 år.

  Och redan idag så har det skrivits - minst - runt 600 000 spinoffs på Harry Potter (och c:a 50 000 erotiska noveller utöver det). Jag tycker inte detta på något sätt tar från Harry Potter böckerna eller HP-universumet som sådant. Visst finns det mycket skit men också en handfull bra historier som förtjänar sin egen publiceringsrunda, trots att originalförfattaren inte håller med.

  Personligen tycker jag dock att upphovsrätten för ett specifikt verk skall gå att förlänga på en femårsperiod, men att denna avgift ökas. Att förlänga fem år kostar 5000 kr. Att förlänga fem år till efter det blir 10 000. Nästa gång blir det 15 000, 20 000, 25 000, 30 000... Tills det blir för dyrt för upphovsrättsinnehavaren att förlänga upphovsrätten, varpå man släpper verket fritt. Naturligtvist justeras avgiften för inflationen också. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Harry Potter and the Methods of Rationality är en pärla bland den rika flora som står till buds. Så pass att den är värd att okynnesnämnas, helt okynnes.

   Det kan också vara värt att nämnas att det främsta syftet med fan fiction inte är att producera text, utan att producera gemenskap. Det finns mycket att säga om diskurs som performativ social konstituerande process, men just här och nu räcker det med att säga att väldigt mycket fanfic är dålig, och att det är helt okej både att den finns och att den är dålig.

   Lite som amatörbowlare som är fenomenalt usla på att slå en strike, men som har extremt kul med sina vänner medan de bowlar. Resan är målet, så att säga. ;)

   Delete
 6. Och i USA lobbas det för att förlänga upphovsrätten ytterligare (typ 120 år eller mer) bara för att ett visst amerikanskt företag inte ska förlora rätten över ett par musöron som nån gubbe ritade för en herrans massa år sen.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_Term_Extension_Act

  ReplyDelete