Thursday, June 14, 2012

Laga inte det som inte är trasigt

Ibland läser jag saker som har som enda effekt att de kastar in mig i en ironisk sinnesstämning, och den gode Per Strömbäcks debattartikel om hur en inte riktigt kan anse internet vara en laglös zon är en sådan sak. Det är dock den trötta sortens ironi, som får mig att tänka så här:

Om en köper någonting på internet så finns det en hel arsenal av konsumentköps-, avtals-, tull- och transportlagar att ta hänsyn till.

Om en publicerar någonting på internet så finns det en hel drös av lagar som råkar gälla ens verksamhet.

Och om den gode Per anser att det är förolämpande att någon på internet kallar henom en överbetald lögnhals till lobbyist som utan vidare skulle påstå att judar orsakar piratkopierad cancer om det demagogiska läget tillät det - så finns bestämmelser om förtal att ta till handa.

Laglöshet my ass.

Problemet med sådana sinnesstämningar är att en inte riktigt får för sig att agera särskilt konstruktivt när en är i dem. Så vad jag vill föreslå är att vi alla, i sann konstruktiv laganda, struntar fullständigt i vad den gode Strömbäck har att säga framöver, och fokuserar mer på att bygga en bättre framtid.

Utan onödig demagogik.

Flattr this

No comments:

Post a Comment