Tuesday, October 20, 2009

Aftonbladet och de svåra frågorna

Aftonbladet har skrivit en synnerligen uppmärksammad artikel om SD:s partiledare. Eller, rättare, om en artikel som partiledaren skrivit och fått publicerad för tid sedan. Eller, specifikare, om de felaktigheter som finns i denna artikel. De är tydligen både många och långa, och AB försöker ställa den något förvånade partiledaren mot väggen genom att konfrontera henom med dessa felaktigheter.

Now, jag bryr mig inte särskilt om vare sig Åkesson eller vad hen råkar ha uttryckt just den här gången. Folk säger saker i stort sett hela tiden, och varken jag eller någon annan har tid att läsa eller relatera till allt ens om vi försöker - det är en del av det mänskliga villkoret. Jag bryr mig mer om att AB tar tillfället i akt att påpeka felaktigheter och försöka ställa svåra frågor - för en gångs skull tar de på sig rollen att leka tredje statsmakt.

Det sorgliga är att det finns akut fog att säga att det här är ett undantag från normen, ett undantag från den vanliga diskurs som vanligtvis pågår hos AB. Eller, för den delen, resten av tidningssverige som riktar sig till allmänheten som sådan. Att ställa makthavare, potentiella makthavare eller andra ideologiska movers and shakers mot väggen är något av en hobby, ett sidoprojekt, någonting som kan göras ifall det inte stör det vanliga nyhetsflödet - eller, som AB gjort det till, som ett jippo i ett försök att locka läsare att köpa ett lösnummer.

Vad de tidningar som säger sig representera den gamla tidens ideal om att vara Journalistiska - med stor begynnelsebokstav och all den prestige det innebär - borde göra är att drabba alla ideologiska makthavare (må de vara riksdagsledamöter eller blott potentiella sådana) med svåra och relevanta frågeställningar som tvingar dem att klart och tydligt bekänna ideologisk färg. Och när jag säger svåra frågor så menar jag sådana av den typen att även den mest hårdnackade av proffsstudent skulle svettas spik om de kom som hemtentafrågor.

Sådana frågor kan se ut så här: Vad anser Sverigedemokraternas Åkesson om Durkheims sociologi om social integration? Vad anser Socialdemokraternas Sahlin om övergången från ett produktionssamhälle, där social identitet främst baserade sig på innehavet av ett förvärvsarbete, till ett massarbetslöshetssamhälle där en viss andel av befolkningen obönhörligen kommer att vara strukturellt och permanent arbetslösa? Vad anser Piratpartiets Falkvinge om vad Bismarck kallade realpolitik? Hur ställer sig Folkpartiet Liberalerna till appliceringen av Hobbes och/eller Rawls teorier på dagens samhälle? Finns Centerpartiet när Maud inte är fysiskt eller medialt närvarande i samma rum som en själv?

AB har tagit ett första steg för att beefa upp det offentliga samtalet en smula. Jag ser gärna att fler hänger på, och att de hänger på ordentligt, med all den journalistiska obönhörlighet som en gång i tiden brukade vara förknippad med tidningsmediet. Om de fortsätter i samma stil så kanske, kanske jag kan gå med på att uppgradera tidningen från dess nuvarande status som en billig bilaga till Slitz.

Så. Vem är näste makthavare till rakning?

No comments:

Post a Comment