Thursday, May 7, 2009

Uppsatsarbete pågår

Folk klagar ibland på att jag är lite enkelspårig. När jag inte pratar om Piratpartiet så pratar jag om retorik, och när jag inte pratar om retorik så pratar jag om utbildning. Jag rör mig i vissa formationer, vissa mönster. Det går, rent generellt, att förutsäga vad som kommer härnäst.

Nyss sparkade vi igång den sista delkursen på retorikkursen. Det är en uppsatskurs, och vi har tre veckor på oss att skriva ett magnum opus - där vi sammanfattar allt vi lärt oss under kursens gång - om någonting retoriskt. Vad som helst, mer eller mindre, så länge det kan sägas vara någonting kommunikativt och någonting mer eller mindre övertygande.

Soe, vad valdes det att skriva uppsats om?

Rick falkvinge. Eller, rättare, hens blogg. Med inriktning på de tre frågeställningarna vad hens huvudtema är, hur hen bemöter de mer "ni piratpartister är ju bara ute efter att fildela i ert enfrågeparti"-artade argumenten, samt vilka retoriska stilfigurer och manövrar hen använder.

Enkelspårighet? Förutsägbarhet? Smala intresseområden? I akut behov av att bredda sina perspektiv?

Bah. Jag måste fortfarande skriva klart den häringa andra uppsatsen också, samtidigt. (Ni vet. Individens skyldigheter gentemot samhället i ljuset av människans korta livslängd-uppsatsen.) Under tiden. Med mer eller mindre identisk deadline, om än med ett något mindre omfång.

Orka välja någonting som är direkt svårt. Det verkar lite overkill. -

No comments:

Post a Comment