Tuesday, July 14, 2015

Grekland vs samtiden

Allt eftersom skeendet i Grekland fortsätter, så står det allt klarare att EU nyligen anförskaffat sig nya kompetenser. Unionen kan göra saker den inte kunnat göra förut. Saker ingen förutspått att den kunnat göra. Att avsätta regeringar verkar inte längre ligga utanför deras makt, och utrymmet för ytterligare möjliga åtgärder verkar obegränsat.

Det är en öppen fråga vad dessa nya förmågor kommer att användas till, men jag har några förslag.

Spanien införde nyligen lagar som förbjuder protester. Inga specifika protester, utan alla protester rent generellt. Att uttrycka kritiska åsikter i offentligheten, att bevista offentliga sammankomster utan tillstånd, eller på något annat sätt ge uttryck för socialt missnöje är belagt med dryga bötesstraff. Fängelsestraff, om missnöjet är stort eller populärt nog.

Vilket, onekligen, är oacceptabelt på många olika plan. Att använda EU:s nya superkrafter för att komma till rätta med denna situation är ett logiskt nästa steg.

Ungern har de senaste åren blivit allt mer totalitärt. De gör inga som helst anspråk på att inte vara det, och blir allt öppnare med att de har rätt att göra lite vad de vill närhelst de känner för det. Vare sig de har de mänskliga rättigheterna på sin sida eller inte.

Detta är bekymmersamt. Men medlen för att komma till rätta med detta ligger inom räckhåll.

Sverige har under lång tid haft ett problematiskt förhållande till sin ursprungsbefolkning. Samers rättigheter har under många år haft en undanskymd roll i det politiska, och viljan att komma till rätta med de systemiska missförhållanden som råder kan endast beskrivas som obefintlig. Vilket är ett bekymmer för ett land som vill beskriva sig som demokratiskt och rättssäkert.

Som tur är har EU numera makten att göra någonting åt saken. Om viljan finns.

Grekland visar vägen framåt. Det nya EU är nu. Dess vilja är, rent juridiskt, din lag.

Flattr this

No comments:

Post a Comment