Monday, September 1, 2014

Höger vänster höger vänster tuff tuff tåg

Det lär inte ha undgått någon att det varit nazistdemonstrationer i dagarna. Det lär inte heller ha undgått någon att det varit motdemonstrationer mot denna nazistdemonstrationer. Det lär definitivt inte undgått någon att det blivit oroligheter av polisiär art när dessa två demonstrationer inte undgått att undgå varandra.

Det har kanske undgått någon att det varit debatt kring detta. Jag ber i sådana fall om ursäkt - du är inte längre undgången.

Det är populärt, särskilt från så kallat liberalt håll, att använda ord som "demonstrationsfrihet" och "demokrati" och "vänstervåld". Tanken är att det finns ett egenvärde i att låta nazisterna hålla sina demonstrationer, och att de därmed bör ges utrymme att demonstrera. Huruvida det finns ett egenvärde i att motdemonstranterna demonstrerar och bör tillåtas demonstrera är det tystare om.

Jag vill ge ett rent polisiärt skäl till varför de inte bör ges tillstånd.

Polisens uppgift är att skydda människor. Det är deras mandat, existensberättigande och arbetsuppgift. Till och med de som inte håller med den rådande ordningen ska skyddas - var och en har rätt till liv och frihet från våld. Det är vad polisen är till för.

I denna uppgift ingår att administrera vissa aspekter av de säkerhetsåtgärder samhället vidtar för att skydda människor. Så som att agera förebyggande för att undvika att riskabla situationer uppstår, och att på förhand vidta sådana åtgärder som behövs för att ordningen ska upprätthållas. Att ge (eller inte ge) demonstrationstillstånd är en sådan åtgärd.

När nazisterna demonstrerar kommer det per samhällelig automatik att uppstå motdemonstrationer. Med samma automatik kommer det att uppstå spänningar mellan nazistdemonstranter och motdemonstranter. Det är högst förutsägbart och fullt förståeligt. Det finns inget mystiskt i denna dialektiska rörelse, och om vi frågar deltagarna i endera demonstrationståg ifall de kommer möta motdemonstranter nästa gång det är dags, så kommer bägge svara jakande.

Framtiden är förvisso svår att förutsäga, men det finns vissa mönster som är uppenbarare än andra.

Now, polisens uppgift är att skydda folk. De vet redan på förhand att om nazisterna ges tillstånd att demonstrera så kommer det att uppstå oroligheter. De vet också att dessa oroligheter kan komma att bli av sådan art att människors säkerhet inte går att garantera.

I förebyggande syfte bör nazisterna därmed inte ges demonstrationstillstånd. Det är en akt av underlåtenhet att ge dem sådana tillstånd, och direkt kontraproduktivt med avseende till den arbetsuppgift polisen har.

Såvida inte någonting rörande polisens arbetsuppgift undgår mig. -

Flattr this

9 comments:

 1. I förebyggande syfte bör kvinnor inte tillåtas att gå ensamma hem från krogen så behövs inga polisinsatser för att stoppa våldtäkter, invandrare inte tillåtas att komma till Sverige så behövs inga polisinsatser mot rasister, och pirater inte tillåtas att ladda ned filer så behövs inga polisinsater för att skydda copyrighten - samma logik!

  ReplyDelete
  Replies
  1. I förebyggande syfte borde jag inte tillåta kommentarer som zoomar in på en detalj för att sedan försöka använda denna för att vederlägga helheten. Redan de gamla grekerna gjorde det, och redan de gamla grekerna var trötta på debattknepseländet.

   Jag tänker drista mig till att tro att du gör dig dummare än du behöver vara. Jag ber i förebyggande syfte om ursäkt ifall jag har fel.

   Delete
 2. Det är väl en synnerligen dum idé att förhindra folk att samlas i grupper på allmänna platser baserat på deras åsikter, och en om möjligt ännu sämre idé att basera förhindrandet på att det kommer dit andra för att ställa till bråk. Ponera att nassarna inte för tillstånd för sin demonstration men håller den i alla fall, vilket skulle vara fullt lagligt enligt lagen om mötesfrihet, skulle inte de påföljande våldsamheterna bli än svårare att skydda allmänheten ifrån? Och om man skulle göra en sådan inskränkning i lagen att man skulle kunna förbjuda folk (nassarna i det här fallet), vad skulle då hindra staten från att tillämpa denna möjlighet att inskränka mötesfriheten baserat på vad folk nog tycker till att i praktiken gälla andra grupper vars sammankomster man upplever som problematiska?

  Visst tänker nazisterna fel, och visst leder deras ideologi till rätt så påtagliga dåligheter för rätt många, men så länge de inte begår de där olagliga dåligheterna så anser jag att de i likhet med andra vars ideologi leder till obehagligheter måste få träffas på stan och prata högt utan att bli bortkörda av varken polis eller meningsmotståndare. Bara bedömt efter vad riksdagsledamoter kläckt ur sig om meningsmotståndare ger mig intrycket att ena halvan av parlamentet skulle tveka en sekund bara innan de helt förbjöd den andra halvan att yttra sig ens om vad de tyckte om lunchen i personalmatsalen. Okej, jag raljerar, men visst skulle det inbjuda till maktmissbruk.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Grejen är ju att de begår de olagliga dåligheterna. Enligt lagen om hets mot folkgrupp får de inte ens demonstrera, pga övertydliga nazistrelaterade symboler. Likväl ges de tillstånd.

   Det är en märklig prioritering från polisens sida. Deras jobb är inte att säkra demokratin - det är allas jobb. Deras jobb är att se till att ingen blir skadad när medborgarna säkrar demokratin. Ingen går säker när det med jämna och förutsägbara mellanrum uppstår mer eller mindre organiserade slagsmål på stadens gator, och det borde rimligtvis gå att undvika detta när det nu ändå är förutsägbart.

   Om de nu ska ges tillstånd, lagen till trots, så borde det finnas sätt att låta dem demonstrera som inte med förutsägbar regelbundenhet leder till att våldet hänger i luften. Det allmänna rummet är inte ett slagfält, och ingen vinner på att polisen aktivt uppmuntrar allmänheten att betrakta det som ett sådant.

   Delete
 3. Även om nassarna bryter mot lagen om hets mot folkgrupp när de demonstrerar är det först då, när de begår brottet, polisen kan ingripa mot dem, förhandscensur är ju big no no. Det kanske polisen borde göra, de ligger väl som vanligt lite efter i förståelsen av olika symboler och deras innebörd för inblandade. Å ena sidan ser jag en stor risk i att man ställer samhället på en halkig backe om man börjar fösa undan folk som utnyttjar grundlagsfästa mänskliga rättigheter, å andra sidan så tycker jag att det skulle vara bra att den gränsdragningsproblematik man råkar ut för om man skulle avbryta nassarnas demon med hänvisning till hetslagstiftningen kommer upp till ytan. diskutera det i TV, Kakan Hermansson mot Per Ström, och en balja popcorn till mig, typ, för någon djupare diskussion om var gränsen går för hets så hetsig att den bör vara förbjuden lär det tyvärr inte bli.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Den behöver inte bli hetsigare än en syllogism. Så här:
   1. När nazister demonstrerar uppstår fara för allmän ordning.
   2. Det är polisens uppdrag att upprätthålla allmän ordning.
   3. Sålunda är det inte ett censurärende, utan ett rent polisärende.

   Det må vara en rättighet att demonstrera. Det är också en rättighet att inte behöva leva med att stadens gator blir våldsplatser med jämna mellanrum. Gränsdragningen blir vems rättighet som väger tyngst. Eller, draget till sin spets: hur mycket nazistvåld vi tillåter innan gränsen är nådd.

   Delete
 4. Jag förstår ditt resonemang, men jag håller inte med, jag håller emot. Det skulle med ditt resonemang bli möjligt att med en liten grupp bråkstakar med årskort på SJ stoppa vilken sammankomst som helst med hänvisning till att polisen kan tycka att verkar vara risk för att gatan blir en våldsplats. För jag antar att din sista mening betyder att man inte skall göra skillnad på vänstersammankomster som blir överfallna av nazister och nazistsammankomster som blir överfallna av AFA (eller stoppabrodemonstrationen som blir överfallen av bråkstakar som just klivit av tåget från Karlstad). Fast om man kan tänka sig att bara stoppa den ena typen av åsiktsyttringar i grupp på allmän plats så skulle din princip nog fungera.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Det intressanta i sammanhanget är att det hände en gång i den moderna samtiden. Baader-Meinhhof hade förvisso inget årskort på SJ, men deras effekt på det offentliga rummet var långt överrepresenterad sett till deras antal.

   En smula kontext: deras uttalade mål var att utföra så pass många och så pass brutala terrordåd att staten inte kunde annat än att svara med brutala medel för att få stopp på dem. Denna brutalitet skulle sedermera leda till att det revolutionära medvetandet tog rot och den kapitalistiska exploateringen av arbetarklassen upphörde.

   Det lyckades inte. Ironiskt nog försökte polisen i det längsta undvika att eskalera sina åtgärder, men tvingades av folkopinionen. Vanliga människor ville inte göra revolution - de ville bara att våldet skulle upphöra. Om poliser med automatvapen och tillstånd att använda dem är lösningen, so be it.

   Vad vi har idag är en omvänd situation. Det är inte det att vi inte vet var eller när nazisterna kommer dyka upp - tvärtom, de berättar om det på förhand. Närmast bjuder in folk att delta i deras våldsevenemang. Inte i syfte att skapa en revolutionär rörelse, utan tvärtom - i syfte att beefa upp den våldsutövande poliskår de i framtiden hoppas kunna använda mot sina fiender.

   Det är inte så att vi inte vet vad nazisterna vill eller hur långt de är beredda att gå. De är nazister, trots allt.

   Delete
 5. Jag håller helt med om det du skriver i den senaste kommentaren, men det enda argument jag ser i den för att förbjuda nazisternas sammankomster preventivt är att vi, de flesta, anser att deras ideologi leder till dåligheter av stora mått. Jag kanske uppfattar dig fel i det antagandet, men om det är rätt uppfattat så är mitt motargument att man inte kan förbjuda demonstrationer för att man tycker att de som håller den tycker fel utan att det börjar uppstår ett godtycke i valet av vilka ideologier man förbjuder demonstrationer för.

  Jag antar att du inte tycker att ett sådant godtycke är bra, så jag undrar hur du ser att godtycket inte kommer att uppstå om man väljer att hindra nazisterna från att demonstrera? Med reservationer för att jag helt missuppfattat din ståndpunkt.

  Kanske menar du att nazisterna skiljer ut sig radikalt och inte kan jämföras med några andra och att det på så vis inte riskerar att bli godtyckligt, men så är det inte, va?

  Nå, nu börjar diskussionen nå omfattningen när fokus försvinner så jag kommer inte att ta illa upp eller dra några växlar om du inte svarar; nästa steg ligger farligt nära sandlådans "a men AFA då?- a men nazisterna då?" och där vill man ju inte hamna.

  ReplyDelete