Tuesday, March 11, 2014

Det är inte oprovocerat våld när såna som du dör

Är du så dum i huvudet som du ser ut att vara, eller gör du dig till med flit för att göra folk arga?

Nå?

Inget svar? Nähä. Då får vi väl slå dig snyggare, helt enkelt!

Och du får skylla dig själv som ser ut så där!

Om vi ska tro rapporteringen, så passar ovanstående skeende in i kategorin "bråk". Inte bråk som i matematik, men inte heller sådana saker som "oprovocerat våld", "överfall", "politiskt motiverade angrepp" eller "systematiskt utövande av terror mot utvalda grupper för att få dem att lämna det offentliga rummet".

Bråk.

Som i att den som ger sig in i leken får leken tåla.

Språk är viktigt. Språk skiljer det ena från det andra. Språk skiljer de som behöver skyddas från oprovocerat våld, från de som får skylla sig själva när de drabbas av det som rättmätigt drabbar dem.

Skiljer offer från bråkstakar.

Bråk.

Språket skiljer de som får dödas från de som dödar.

Pang pang pang.


Flattr this

1 comment: