Tuesday, March 5, 2013

Piratpartiet bygger en månbas driven av nordkoreanskt enhörningsblod!

Det finns bitar av information som är svåra att veta vad en ska göra av dem. Som inte passar in i någon som helst förståelseram, och som är så oförenliga med allting annat att ett "wtf" är det mest logiska svar som över huvud taget finns.

Som när ens granne helt oförhappandes förkunnar att hen från och med nu kommer att leva resten av sitt liv som fullblodsjuggalo. Det finns inga rätta svar.

Eller som när TPB förkunnar att de numera ska inleda ett samarbete med Nordkorea.

Hur hanteringen av oförutsägbara obegripligheter sker säger rätt mycket om en person eller en organisation. Det ger en fingervisning om hur denne kommer att agera i skarpt läge, och ger vissa ledtrådar om vad som egentligen tycks och tänks men som inte vågar sägas under me begripliga former.

En möjlig respons är att helt enkelt erkänna att en vet för lite för att kunna agera på det uppdagade, och skjuta upp eventuell reaktion till dess mer info kommer in.

Det är en så kallad mogen reaktion.

Det går också att slå på den största av alla trummor, basunera ut det obekräftat obegripliga till alla som eventuellt vill lyssna, och dra alla växlar som växlas kan.

Det vore motsatsen till det ovan nämnda.

Nu är jag inte den som nämner namn bara för att nämna namn, men om du eventuellt känner igen dig i någon som helst beskrivning får gärna ta dig för att tänka över, om och efter.

Och om du eventuellt råkar vara ett svenskt medieföretag, med långt fler anställda och långt större budget för faktakoll än vad utomstående egentligen inser, och som dessutom bygger en inte helt oansenlig del av ditt varumärke på förekomsten av nämnda faktakoll, så torde orden "se över sina rutiner" vara mer inne än vanligt just idag.

Men. Ingen nämnd, ingen glömd. Det viktigaste är trots allt att vi alla fick oss ett gott skratt, en lärorik knäpp på näsan och självinsikt nog att inte hamna i samma fälla nästa gång.

Inte sant?

Flattr this

No comments:

Post a Comment