Sunday, February 10, 2013

Tid för samtal, tid för demokrati

Demokrati är tanken att politik ska vara tillgänglig och relevant för medborgarna. Själva poängen med tanken om en medborgare = en röst är att de som vill bli röstade på måste göra sig relevanta för väljarna. Så många som möjligt. Den som inte kan göra sig relevant får inga röster, och blir på så vis inte en del av den beslutande processen. Det ligger med andra ord i de aspirerande makthavarnas intresse att bege sig ut i världen och diskutera med de medborgare som går omkring och medborgar dagarna i ända.

Demokrati är en stor spark i baken på det viset. "Ut och gör dig relevant, annars blir du irrelevant!".

Nu finns det förstås väldigt många medborgare, vilket gör att det hela blir något av en massport. Idealformen är förstås att varje politiker sätter sig ner och har djupa förstående samtal med varje enskild medborgare, och utifrån detta bygger en förståelse för de problem och utmaningar som samhället står för i dagsläget. Problemet är förstås att det finns en viss tidsbrist i världen, och det inte riktigt hinns med att ta till vara på allas perspektiv. Vilket förstås går åt bägge håll. Politiker hinner inte lyssna till samtliga medborgare, och medborgarna hinner inte sätta sig in i samtliga politiska frågor.

Viss tidseffektivisering är nödvändig.

Det enklaste sättet som politiker att tidseffektivisera samtalet är att ta sig till de platser där samtalen sker. Det är trots allt där medborgarna befinner sig, och det smidigaste sättet att göra sig relevant är att helt enkelt bli en del av de samtal som pågår. På ett respektfullt, ärligt och så lite påträngande vis som möjligt. (På grund av nämnda tidsbrist så finns det alltid ett visst mått av påträngandehet hos politiska partier. Det ingår i att det vid varje givet tillfälle kan sägas att det är x antal dagar kvar till nästa val.)

Piratpartiet finns på Facebook. Piratpartiet finns väldigt mycket på Facebook - cirka åttio tusen, avrundat uppåt. Detta kan upplevas som två saker. Som en fortsättning av demokratiresonemanget ovan, eller som ett ideologiskt problem. Beroende på vilken av de två utgångspunkterna en väljer, så kommer en komma fram till två olika slutsatser: att partiet fyller sitt demokratiska uppdrag genom att göra sig tillgängliga för diskussion och dialog, eller att det sviker sitt ideologiska uppdrag genom att göra detta på Facebook.

Det finns emellanåt en tendens att glömma bort ordet "parti" i namnet "Piratpartiet". Partier måste göra sig relevanta för de medborgare som finns, var de än finns. Partier är vrålkonservativa på det viset, och måste vara det om de över huvud taget ska vara relevanta i ett demokratiskt sammanhang.

Det är värt en påminnelse.

Flattr this

1 comment:

  1. Jag har känt av att individer reagerar på att jag för så gott som alla mina samtal på nätet offentligt, för mig är detta något som Piraterna lärt mig. Öppenhet och det öppna samtalet påverkar fler individer som läser och kanske finner en god tanke att föra vidare. Så samtal om politiska frågor är viktiga på nätet. Själv får jag ju tänka till ordentligt när jag formulerar mig i det offentliga nätet. Vilket är bra, jag skriver ej när jag är arg och väntar tills jag kan formulera mig sakligt.

    ReplyDelete