Sunday, July 10, 2011

Maraton - 7

Rättvisa är inte ett positivt något. Med det menar jag inte att det inte är positivt att ha det som målsättning, men som aktivitet sker det alltid som en reaktion mot någonting orättvist. Rättvisan har ingen positiv identitet - den finns bara som ett negativ av någonting annat.

En motsats på jakt efter balans.

Att söka efter rättvisa kräver därför att någon, någonstans, begått någon inledande orättvisa. Att bara söka efter rättvisa rent generellt är som att söka efter en skugga utan någonting som fångar upp ljuset - det går att leta rätt länge innan den där insikten om att det inte finns drabbar en.

Detta gör rättvisa till ett väldigt användbart ord i politiska sammanhang. Precis som med ansvar är rättvisa ett tomt ord så länge det inte sägs vara för någonting specifikt - men eftersom det är ett tomt ord med massor av outtalade bonuspoäng så framstår dess användare i bättre dager genom att använda det. Ingen är väl mot rättvisa, trots allt?

Den som vill ställa jobbiga moraliska frågor kan alltid välja den om huruvida de som förespråkar rättvisa därmed också förespråkar orättvisa.

No comments:

Post a Comment