Thursday, September 10, 2009

Katastrofberedskap

Den bästa sortens förberedelser inför den annalkande katastrofen är sådana som visar sig användbara även när den inte kommer.

1 comment: